Privacy statement

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-08-2020.

Flow! huidverbetering, gevestigd aan de Els 36 in Didam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.flowhuidverbetering.nl
de Els 36, Didam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flow! huidverbetering verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- Internetbrowser en apparaat type
- Informatie betreffende zorgverzekering
- Huidtype
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Flow! huidverbetering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Gezondheid
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
- Etnische afkomst
- Levensstijl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flowhuidverbetering.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flow! huidverbetering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Het personaliseren van de behandelingen op jouw huidtype en wensen
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming

Flow! huidverbetering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flow! huidverbetering) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flow! huidverbetering bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering
- Geslacht > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering
- Geboortedatum > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering
- Adresgegevens > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering
- Telefoonnummer > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering
- E-mailadres > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering
- Overige persoonsgegevens > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering
- Gezondheid > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering
- Huidtype > tot 2 jaar na het laatste contact moment met Flow! huidverbetering

Delen van persoonsgegevens met derden

Flow! huidverbetering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (o.a. Salonized/Mailchimp), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flow! huidverbetering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flow! huidverbetering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Marketing cookies

Wij plaatsen ook cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is. Hier hebben wij een verwerkersovereenkomst voor gesloten met Facebook. Via deze link kun je meer lezen over hoe Facebook omgaat met je gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flow! huidverbetering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door de genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@flowhuidverbetering.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Flow! huidverbetering zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Flow! huidverbetering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flow! huidverbetering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@flowhuidverbetering.nl